درباره نامی

NA Architects ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬گروه‭ ‬صنعتي‭ ‬مينياتور،‭ ‬گروه‭ ‬معماري‭ ‬داخلي‭ ‬ نامی ‬را‭ ‬تاسيس‭ ‬كرده‭ ‬است. ‬ نامی ‬محصول‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬دهه ‬تجربيات‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬هنري‭ ‬دو‭ ‬مجموعه در صنعت ساختمان ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تمركز‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬ويژه‭ ‬بر‭ ‬پروژه‭ ‬هاي‭ ‬معماري‭ ‬داخلي‭ ‬با‭ ‬كيفيت‭ ‬بسيار‭ ‬بالا‭ ‬است‭.‬